Lorántffy Zsuzsannának
Özv.Lorántffy Zsuzsannának, Erdély fejedelem asszonyának, személyesen !

Kegyelmes asszonyom !
Nagy az én reménységem, hogy jelen levelem, a minden oldalról szorongató zavaros állapotok ellenére, jó egészségben találja fenségedet.
Amíg csak életet és jártányi erőt ad nekem a magasságos Úr, áldását kérem minden estvéli imámban nagyságodra, azon  szívbéli igyekezetéért, amellyel szegény népünk felemelkedését és okulását mind ezidáig  szorgalmazta. Hiszen hol lennénk most, Európa jeles nemzetei viszonylatában, ha fenséged meg nem hívja és ifjaink nevelésének szolgálatjába nem állítja a nagytudású Comenius professzort és bőkezűen nem támogatja az Orbis Pictus kiadását. Sőt hol lenne szerény személyem is, ha fenséged fel nem menti irigy ellenlábasainak vádjai alól és irányában meg nem puhítja nagyságos fejedelmünk szívét. Ezen nemes cselekedeteknak köszönhetően, jelen pillanatban úgy a pataki, mint a gyulafehérvári és kolozsvári kollégium széles encyklopaedikus oktatást és puritán, felvilágosult nevelést nyújt diákjai számára, akik a magyar szellemi ugaron mostanság uralkodó barbár állapotok felszámolásának letéteményesei. Úgy vélem, kötelességünk ezen ifjaknak további útakat nyitni szellemi kiteljesülésük irányába, megalapozni elmaradott hazánkban is a legfelsőbb oktatás fellegvárát.
Kitől is kérhetnék ismételten támasztékot mindezen hatalmas lélegzetű tervek megvalósításához, mint kegyelmedtől s azért esdekelni, hogy  leghőbb igyekezetével közbe járjon a nagyságos fejedelemnél, egy magyar acadaemia magyar földön való létesítése ügyében ? Ez irányban már beterjesztettem a fejedelmi kancelláriára azon tervezetemet, mely az említett létesítmény módozataira és formájára kíván ideát nyújtani. Most már csak a mindenkori ellenséges és visszahúzó erőket kell megzabolázni és a haladás tűzét táplálókat megnyerni az ügynek.

Fenséged örökös tisztelője és nagyra becsülője,
Apáczai Csere János

Kelt.Kolozsvárt, 1658.jún. 2-án.

Talán ez is tetszene:

0 megjegyzés: